Pielgrzymka do Katynia
 
 
 
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
PIELGRZYMKA DO KATYNIA

BIAŁORUŚ - ROSJA

MIŃSK – SMOLEŃSK – KATYŃ – LENINO – ORSZA – NIEŚWIEŻ


Pielgrzymka 5-dniowa
 • Termin: Wt. 14.06 - Sob. 18.06.2022
 • Cena: 1550 zł/os.
 • Rezerwacja i zapisy do 14 maja  2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania oferty
 • Następne terminy:
Informacje podstawowe:
 • Pielgrzymka
 • Kraj: Białoruś, Rosja
 • Region: miasto Mińsk, obwód smoleński, obwód mohylewski, obwód witebski, obwód miński
 • Miasto: Mińsk, Smoleńsk, Orsza, Nieśwież
 • Data wyjazdu: 14.06.2022
 • Data powrotu: 18.06.2022
 • Czas trwania pielgrzymki: 5 dni
 • Rodzaj transportu: autokar
 • Typ zakwaterowania: hotel
 • Dopłata do pokoju 1-osobowego: 240 zł
 • Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje
 • Łączna trasa przejazdu: około 2900 km
 • Punkty tranzytowe: 
 • Miejsca zbiórki Uczestników i godziny odjazdu autokaru (zbiórka Uczestników 15 minut przed godziną odjazdu, powrót do tego samego punktu):
 • Wrocław: 00:00 - parking przy Aqua Parku przy ul. Petrusewicza
 • Oława: 00:45 - parking PKP
 • Brzeg: 01:15 - parking Zajazd Rybiorz
 • Niemodlin: 02:00 - parking przy Ośrodku Kultury
 • Opole: 02:45 - parking przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Dubois (wjazd na parking od ulicy Dubois)
 • Kluczbork: 03:45 - parking Tesco, ul. Byczyńska 101
 • Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia miejsc wsiadania do autokaru w Sieradzu, Łodzi i w Warszawie
Program pielgrzymki

1. dzień - wtorek
 • Zbiórka Uczestników. Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do MIŃSKA, przejazd główną arterią miasta Prospektem Niezależności. Spotkanie z przewodnikiem miejskim. Spacer i zwiedzanie stolicy Białorusi, m.in.: Stare Miasto (zwane Górnym Miastem) – archikatedra katolicka pw. NMP, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, dawny dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, kościół św. św. Szymona i Heleny zwany „czerwonym kościołem”. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

2. dzień - środa
 • Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do SMOLEŃSKA, stolicy obwodu smoleńskiego, położonego nad Dnieprem (Rosja). Smoleńsk był najbardziej na wschód wysuniętym miastem wojewódzkim w I Rzeczypospolitej i główną twierdzą tzw. Bramy Smoleńskiej. Miejsce obrad sejmików ziemskich województwa smoleńskiego. Przejazd na Lotnisko Siewiernoje – miejsce katastrofy polskiego samolotu Tu 154 z delegacją polską w dniu 10.04.2010 roku. Wśród ofiar katastrofy znajdował się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szefowie polskich instytucji państwowych, przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, duchowieństwa, organizacji społecznych i Sił Zbrojnych RP, a także członkowie załogi samolotu, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i osoby towarzyszące.– złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
3. dzień - czwartek
 • Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie SMOLEŃSKA: przejazd przez miasto z pokazaniem najważniejszych zabytków: Kreml – Twierdza Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego. Przejazd do KATYNIA - Las Katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. XX wieku zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. W 1940 roku funkcjonariusze NKWD rozstrzelali w tym miejscu ok. 4400 polskich jeńców wojennych z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4.421 oficerów i podchorążych WP. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4. dzień - piątek
 • Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do LENINO – dawnego miasta magnackiego (Romanowo). W czasie wyprawy Napoleona na Moskwę przez miejscowość przeszedł korpus ks. Poniatowskiego kierując się na Smoleńsk. W dniach 12-13 października 1943 roku miała tu miejsce bitwa pod Lenino – polskie oddziały 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, dowodzone przez płk. Zygmunta Berlinga w ramach radzieckiej 33 Armii Frontu Zachodniego przełamały tu obronę 89 korpusu 4 armii niemieckiej, tracąc 25% stanu osobowego. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Polskim Cmentarzu wojennym. Przejazd do ORSZY Białoruś. Zwiedzanie dawnego miasta królewskiego, będącego ważną litewsko-polską twierdzą Bramy Smoleńskiej, m.in.: zespół Kuteińskiego monastyru Bogojawleńskiego, kościół podominikański, klasztory bazylianów i trynitarzy. Przejazd do hotelu w pobliżu NIEŚWIEŻA. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5. dzień - sobota
 • Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. NIEŚWIEŻ – zwiedzanie, m.in.: zespół pałacowo – parkowy zamku Radziwiłłów (w 2005 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO), kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” z grobami rodziny Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do miejsc wyjazdu w późnych godzinach. Zakończenie wycieczki.
Świadczenia w cenie:
 • Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, wc, dvd)
 • Opłaty drogowe i parkingowe
 • Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach***, pokoje 2 - 3-osobowe z łazienkami
 • Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje
 • Opieka licencjonowanego pilota - przewodnika
 • Ubezpieczenie: KL 20000 EURO (bez chorób przewlekłych), NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN
 • Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN/os.
Uwagi:
 • Na realizację programu prosimy posiadać 80 EURO/os. (płatne pilotowi w autokarze, kwota ta nie podlega rozliczeniu), ponieważ cena wycieczki nie obejmuje opłat turystycznych przy wjazdach do miast, opłat klimatycznych w hotelach, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług licencjonowanych przewodników miejskich oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją programu
 • Cena nie obejmuje kosztów wizy rosyjskiej i białoruskiej oraz wizowania - 520 zł/os.
 • Pilot nie oprowadza we wnętrzach zwiedzanych obiektów
 • Program pielgrzymki jest ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie
 • Cena nie obejmuje kosztów zamawianych indywidualnie dodatkowych napojów do obiadokolacji
 • Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1-osobowego (240 zł), zostaną zakwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2 lub 3-osobowym.
 • Należy posiadać paszport
 • Istnieje możliwość wykupienia u organizatora ubezpieczenia obejmującego choroby przewlekłe
 • Do świątyń prawosławnych obowiązuje odpowiedniej długości strój (nakrycie głowy i długa spódnica (Panie) oraz długie spodnie (Panowie)
 • Obowiązujące waluty: Rosja – RUBEL, Białoruś – RUBEL BIAŁORUSKI
 • W Rosji i na Białorusi wymianę waluty można dokonać w bankach lub kantorach. Przy wymianie waluty należy posiadać paszport, który okazujemy na żądanie
WIZY

Minimum na 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki należy dostarczyć do siedziby Biura Podróży Arkadia dokumenty niezbędne do uzyskania wizy rosyjskiej oraz białoruskiej:

Rosja
1) Komputerowo wypełniony i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym wniosek wizowy, który można wypełnić i wydrukować na stronie internetowej Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (wypełnij formularz wizowy
2) Aktualne, biometryczne, en face (na wprost), kolorowe na jasnym tle zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (inne niż w paszporcie) - 1 szt.
3) Paszport ważny minimum 6 miesięcy od zakończenia ważności wizy (wyjazdu z terytorium Rosji), posiadający minimum dwie wolne strony.

Białoruś
4) Komputerowo wypełniony i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym wniosek wizowy, który można wypełnić i wydrukować na stronie internetowej Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej (wypełnij formularz wizowy).
5) Zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe).

6) Organizator nie odpowiada za skutki odmowy wydania wizy.
 
 


 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH 
e-mail: info@bparkadia.pl
Niemodlin, ul. Rynek 12
tel. 602 115 080